top of page

Vereniging

De Linssen Owners Group (LOG) is in maart 2009 opgericht als statutaire vereniging.
De initiatiefnemer is Aad Huijs. De medeoprichters zijn Peter Janssen en Jan Brummel.
De verenigingsstatuten zijn gedeponeerd, met als KvK-nummer: 34331180.

Ledenvergadering

Zoals dat hoort bij een officiële vereniging, is er tenminste eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering, waarin o.m. financiële verantwoording wordt afgelegd, en de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar (inclusief contributie) wordt vastgesteld. Op de financiën wordt namens de leden toezicht gehouden door een van het bestuur onafhankelijke en roulerende Kascommissie.

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Eelco Foekema
Secretaris: Hans Hardam
Penningmeester: Erwin Gerwig

bottom of page