top of page

Privacybeleid (AVG)

Privacybeleid van Linssen Owners Group - LOG

1. Inleiding

Dit privacybeleid beschrijft hoe LOG persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt. We zijn toegewijd aan het waarborgen van de privacy van onze leden, bezoekers en andere betrokkenen. Lees dit beleid zorgvuldig door om te begrijpen hoe we met persoonlijke gegevens omgaan.

2. Verzamelde gegevens

We verzamelen de volgende gegevens:

 • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van leden.

 • Gegevens over de boot (bijv. type, ligplaats).

 • Financiële informatie (bijv. contributiebetalingen).

 • Foto’s en video’s van evenementen.
   

3. Doeleinden van gegevensverwerking

We verwerken persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Lidmaatschapsbeheer en communicatie.

 • Organisatie van evenementen en activiteiten.

 • Naleving van wettelijke verplichtingen.
   

4. Gegevensopslag en beveiliging

We bewaren persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de bovengenoemde doeleinden. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal.
 

5. Rechten van betrokkenen

Leden hebben het recht om hun gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met [contactformulier].
 

6. Toestemming

Door lid te worden van LOG ga je akkoord met dit privacybeleid.

bottom of page