top of page

Verenigings structuur

De Linssen Owners Group (LOG) is in 2008 gestart en sinds begin 2009 een statutaire vereniging. De initiatiefnemer is Aad Huijs. De medeoprichters zijn Jan Brummel en Peter Janssen.
De verenigingsstatuten zijn gedeponeerd met als KvK-nummer 34331180.

Samenstelling Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Voor toertochten wordt het bestuur ondersteund door een of meer toercommissarissen. Voor het beheer van de website is er een content manager.

Leden vergadering

Er wordt tenminste eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering gehouden, waarin o.m. financiële verantwoording wordt afgelegd en de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar (inclusief contributie) wordt vastgesteld. Op de financiën wordt namens de leden toezicht gehouden door een van het bestuur onafhankelijke en roulerende kascommissie.

Huishoudelijk reglement

ALV & Lidmaatschap

LinssenOwners-LogoTransparantRGB.png

Op de Algemene Ledenvergadering van 1 april 2023 zijn de volgende bestuursleden benoemd:

Voorzitter: Eelco Foekema
Secretaris: Hans Hardam
Penningmeester: Erwin Gerwig

De lidmaatschapsbijdrage is bepaald op het bedrag van Euro 75,00 per jaar.

De lidmaatschapsbijdrage wordt gebruikt voor de kosten van de Algemene Ledenvergadering, van het 5-jaarlijkse Lustrumfeest en van de weinige bestuurskosten.

De Vaartochten moeten zichzelf bedruipen en zijn voor de vereniging dus kostenneutraal.

bottom of page